Privacy statement

Privacy statement

Ons privacybeleid

Versie 27 november 2023
 
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke

voor de verwerking: Fietsshop Kuijper te Sassenheim

Fietsshop Kuijper
Hoofdstraat 144
2171BK Sassenheim
info@fietsshopkuijper.nl
tel: 0252 | 211 127
Persoonsgegevens: rechtsgronden en doeleinden van de verwerking
Fietsshop Kuijper verzamelt persoonsgegevens op basis van deze rechtsgronden: op basis van een overeenkomst (aankoop) of jouw toestemming.
Jouw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Hieronder vind je per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.
Webshop aankoop zonder registratie/account:
 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Adres
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
Webshop aankoop met registratie/account:
 1. Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 2. E-mailadres
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Je kunt jouw gegevens zelf aanpassen in je online account indien je je hebt geregistreerd.
Servicekaart
Als je bij ons een fiets hebt gekocht ontvang je een servicekaart, waarbij jouw klantgegevens
worden verzameld.
 
Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:
 1. Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 2. Geslacht
 3. Adres
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer
 6. Framenummer
 7. Sleutelnummer
Op het mailadres dat gekoppeld is aan jouw sericekaart ontvang je van ons e-mails voor:
 1. uitnodigingen voor de servicebeurten
 2. een verzoek om een beoordeling van de uitgevoerde servicebeurt te geven (review)
 3. nieuwsbrieven
 4. informatie over het specifieke product dat je bij ons hebt gekocht, evt. vanwege productaansprakelijkheid.
Voor de nieuwsbrieven kun je je op elk moment uitschrijven via de link onderaan in de e-mail.
Je kunt jouw gegevens zelf aanpassen in je online account.
Bekijk hier de voorwaarden van het fietspaspoort.
e-mail nieuwsbrief:
Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:
 1. e-mailadres
 2. naam
Je kunt je altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.
 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Fietsshop Kuijper, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Fietsshop Kuijper failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Fietsshop Kuijper geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Fietsshop Kuijper zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Fietsshop Kuijper jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Fietsshop Kuijper zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Fietsshop Kuijper  jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Fietsshop Kuijper zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Fietsshop Kuijper en jou.
Jouw rechten
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Fietsshop Kuijper. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren:
Fietsshop Kuijper
Hoofdstraat 144
2171 BK Sassenheim
info@fietsshopkuijper.nl
Tel: 0252 | 211 127
 
Indien je meent dat jouw rechten worden geschonden, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Fietsshop Kuijper aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Toegang door derden
Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Vragen
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@fietsshopkuijper.nl.
Cookieverklaring
Cookieverklaring Fietsshop Kuijper
Versie 27 november 2023
 
Wat is een cookie?
 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door ons gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat je de Profile ‘de Fietsspecialist’ website verlaat.
 
Waarom gebruiken we cookies?
 
Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om jouw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren.
Ons doel is om bezoekers van onze websites te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze sites zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze websites, maar ook via de advertenties die worden getoond op andere websites. Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
Deze cookies maken het mogelijk dat:
 1. de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses;
 2. er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt;
 3. er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites;
 4. er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen en dat
 5. er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.
Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Hier hebben wij geen invloed op.
 
Welke cookies worden door ons gebruikt?
 
Zie hieronder voor een lijst met de cookies, welke gegevens er worden verzameld en hoe lang ze worden gebruikt.
 
Functionele cookies.
 
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op profiledefietsspecialist.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en contact op te kunnen nemen over het verloop van bestellingen en reserveringen.
 
Google Analytics cookies.
 
Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 
Advertising cookies
 
Om je relevante advertenties te kunnen vertonen, wordt een cookie van Google geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij.
Om relevante inhoud en advertenties te kunnen vertonen, wordt er een cookie van markandmini.com. Mark&Mini helpt websites om meer inzicht te krijgen in hun doelgroepen waardoor ze meer relevante boodschappen en aanbiedingen kunnen maken. Dit maakt het mogelijk dat je minder wordt geconfronteerd met informatie of reclame die niet relevant is voor jou. Door dit te doen verlaagt Mark&Mini reclame-irritatie. De cookies worden 1 jaar gebruikt.
 
Google Analytics
 
Om onze website voortdurend te kunnen verbeteren wordt via profiledefietsspecialist.nl een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Fietsshop Kuijper gebruikt deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. profiledefietsspecialist.nl heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacy beleid.
Indien je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, dan kan dit via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site die zij voor jou maken. Hoewel wij jouw keuze voor privacy respecteren willen we je toch vragen dit in jouw besluit zorgvuldig mee te laten wegen.
 
Toestemming
 
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 m.b.t. de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen de cookies die door profiledefietsspecialist.nl gebruikt worden niet onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om het cookiebeleid toe te staan of te weigeren.
Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals embedded presentaties van bijvoorbeeld SlideShare of Share knoppen van Facebook, Twitter en YouTube, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft profiledefietsspecialist.nl verder geen invloed op.
Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om cookies te aanvaarden. Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor ‘Cookies weigeren’. Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.
In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren
 
Meer informatie over cookies?
 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: ‘Wat zijn cookies?’.
Consumentenbond: ‘Waarvoor dienen cookies?’.
Consumentenbond: ‘Cookies verwijderen’.
Consumentenbond: ‘Cookies uitschakelen’.
Your Online Choices: ‘ A guide to online behavioural advertising’.

Meer te weten komen over onze producten?

Meer te weten komen over onze producten?